Tilbage til oversigt
19. november 2020

Forholdsregler vedrørende fugleinfluenza

Efter drøftelse med Fødevarestyrelsen har Landbrug & Fødevarer udarbejdet en vejledning, som har til hensigt at hjælpe fjerkræbranchen med at beskytte besætninger mod smitte med fugleinfluenza.

Vejledningen indeholder retningslinjer vedrørende smitteoverførsel, kontakt til vilde fugle, hygiejne og særlige forhold vedrørende jagt.

For så vidt angår jægere bliver det anbefalet, at man ikke går ind i fjerkræbesætninger tidligere end 48 timer efter deltagelse i jagt.

Anbefalingen vedrører både ejere af fjerkræbesætninger og medarbejdere.

GLS-A anbefaler, at den enkelte virksomhed efter drøftelse med medarbejderne indfører regler om karantæne efter deltagelse i jagt. Hvis en medarbejder har været på jagt, kan vedkommende først møde på arbejde 48 timer efter jagtens afslutning. Såfremt en medarbejder kommer i karantæne på arbejdsdage, må vedkommende henvises til at afholde feriefridage, ferie eller afspadsering.

Medlemmer, der har spørgsmål til ovenstående forholdsregler, er velkomne til at kontakte GLS-A for yderligere rådgivning.

Vejledning ses her.

 

Tilbage til oversigt
flock of hen near gray wall