Tilbage til oversigt
22. februar 2019

GLS-A er den eneste reelle mulighed for landmænd, som skal indgå overenskomst

Landbrugsavisen følger denne weekend op på sidste uges historie om, at der var indgået en fredsaftale mellem Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og 3F, hvorefter landmænd, som har valgt at melde sig ind i KA ikke vil blive mødt med overenskomstkrav fra 3F. I weekendens avis afviser 3F blankt, at der er indgået fredsaftale med Kristelig Arbejdsgiverforening. I Landbrugsavisen slår GLS-As direktør, Jens Bjørn Poulsen, også fast, at landmænd kun opnår fredspligt gennem GLS-A.

Situationen efterlader med stor sandsynlighed mange landmænd i vildrede og med ubesvarede spørgsmål.

GLS-A har i mere end 100 år varetaget landmænds interesser som arbejdsgivere. Det betyder, at GLS-A indgår overenskomster på vegne af medlemmerne for branchens arbejdsgivere. Samtidig varetager GLS-A som den eneste arbejdsgiverorganisation i samarbejde med andre organisationer i branchen virksomhedernes interesser inden for arbejdsmiljø og uddannelse.

Direktør Jens Bjørn Poulsen udtaler, at for virksomheder, som vil have sikkerhed i form af overenskomstaftaler, der sikrer en reel fredspligt, er GLS-A det eneste alternativ. Organisationer, som forsøger at overbevise virksomheder om, at de opnår tryghed ved at indgå overenskomst til anden side, giver ganske simpelt ikke en ordentlig, objektiv information.

GLS-As jordbrugsoverenskomst afspejler de normale vilkår på det private arbejdsmarked i Danmark. Overenskomsten sikrer arbejdsgiverne retten til at lægge arbejdstiden og retten til at kunne få udført arbejdet, når behovet er der. Løn og pensionsbidrag følger arbejdsmarkedet, hverken mere eller mindre.

Vi synes, at det er ærgerligt, at der er virksomheder, som på et uoplyst grundlag kommer til at træffe forkerte valg, når de skal indgå overenskomst for deres medarbejdere, slutter Jens Bjørn Poulsen

Tilbage til oversigt