Tilbage til oversigt
12. april 2019

GLS-A vinder faglig voldgift om varsling af nyt arbejdssted

I en netop afgjort sag, som var rejst af 3F på vegne af en medarbejder mod en af GLS-A’s medlemsvirksomheder, blev virksomheden frifundet, og skulle derfor ikke betale en økonomisk godtgørelse til medarbejderen.

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var sagligt at varsle nye arbejdssteder overfor en ufaglært lagermedarbejder på 60 år. Medarbejderen havde været ansat 32 år i virksomheden.

Det lager, medarbejderen var fast tilknyttet, blev sæsonlukket, og derfor varslede virksomheden flere nye arbejdssteder i vinterperioden på 3 måneder. Et af arbejdsstederne ville medføre en øget transporttid på ca. en halv time. Der ville dog kun være tale om få arbejdsdage på dette arbejdssted.

Medarbejderen ville ikke acceptere ændringen, og han valgte derfor at betragte sig som opsagt.

Mæglingsmøde og organisationsmøde blev afholdt uden enighed kunne opnås mellem parterne. Sagen blev derfor afgjort ved en faglig voldgift.

3F havde nedlagt påstand om der skulle betales passende økonomisk godtgørelse til medarbejderen, da 3F mente varslingen/afskedigelsen var urimelig og ikke sagligt begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold. GLS-A havde på vegne af virksomheden nedlagt påstand om frifindelse.

 

Den faglig voldgifts resultat blev, at virksomheden blev frifundet.

Dommeren lagde vægt på, at ændringerne i arbejdssted skete som led i en generel tilpasning af virksomhedens drift med baggrund i ændrede markedsvilkår. Dette var en saglig begrundelse for ændringen af arbejdsstedet. Det var også tilfældet selvom de nye arbejdssteder ville betyde en øget transporttid, selvom det var indgribende for medarbejderen og selvom medarbejderen havde en meget lang anciennitet.

Sagen illustrerer, at såfremt der sker væsentlige ændringer i et ansættelsesforhold, er det vigtigt, at ændringerne er begrundet sagligt i virksomhedens drift. Er der tale om væsentlige ændringer skal disse varsles overfor medarbejderen med et varsel svarende til dennes opsigelsesvarsel. Hvis  medarbejderen ikke ønsker, at forsætte i den varslede ”nye” stilling, kan medarbejderen betragte sig som opsagt. Kan ændringerne ikke begrundes sagligt, er der risiko for, at virksomheden skal betale en godtgørelse for usaglig opsigelse.

Hvis der er tvivlsspørgsmål bør virksomheder altid kontakte GLS-A for juridisk rådgivning før ansættelsesvilkår ændres for virksomhedens medarbejdere.

Tilbage til oversigt