Tilbage til oversigt
24. januar 2024

Lov om ændring af arbejdstidsloven er nu vedtaget

Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget lov om ændring af Arbejdstidsloven.

Det betyder blandt andet, at der med virkning fra 1. juli 2024 gælder en pligt for registrering af arbejdstid. Kravet om arbejdstidsregistrering har til formål at sikre overholdelse af gældende regler om daglig og ugentlig hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid.

Loven stiller krav om indførsel af et objektivt, pålideligt og tilgængeligt arbejdstidsregistreringssystem, der gør det muligt at måle den daglige arbejdstid for hver enkelt af de omfattede lønmodtagere.

Arbejdsgiveren skal opbevare de registrerede oplysninger i 5 år efter udløbet af den periode, der udgør grundlaget for beregningen af lønmodtagerens gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

GLS-A vil i løbet af foråret udgive materiale og afholde webinar om de nye regler.

Tilbage til oversigt
brown-and-white clocks