Tilbage til oversigt
23. november 2020

Husk jeres MAB autorisation når i bruger sprøjtemidler

Fra 1. juli 2020 er det blevet et krav, at alle der indkøber og bruger sprøjtemidler professionelt, skal have en MAB autorisation ved siden af sprøjtecertifikatet. Autorisationen fås via Miljøstyrelsen og kan hentes online. Miljøstyrelsen har indført autorisationen, da sprøjtecertifikatet er et uddannelsesbevis, som ikke kan fratages personen på trods af, at personen måske har overtrådt pesticidreglerne groft og gentagne gange. MAB autorisationssystemet dokumenterer retten til at sælge, købe samt at bruge sprøjtemidler godkendt til professionel brug.  

Det er vigtigt at understrege, at alle i virksomheden der indkøber og bruger sprøjtemidler skal have autorisationen. Er der flere i virksomheden som bruger sprøjtemidler, skal hver enkelt person hente en autorisation.

En overtrædelse af reglerne om autorisation, kan straffes med bøde, og fratagelse af autorisationen. Hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed kan straffen stige til fængsel i op til 2 år.

Autorisationen kan erhverves via Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Tilbage til oversigt