Tilbage til oversigt
1. september 2020

I dag træder den nye ferielov i kraft

I dag er det den 1. september, og dermed træder den længe ventede ferielov i kraft. Den nye ferielov medfører, at vi går fra forskudt ferie, hvor ferien optjenes og holdes forskudt, til samtidighedsferie, hvor medarbejderne kan afholde betalt ferie i takt med, at den optjenes.

Der optjenes stadig 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse, dvs. 5 ugers ferie pr. år. Ferien optjenes i ferieåret, der nu løber fra 1. september til 31. august.

Ferien skal afholdes i ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september til 31. december året efter, i alt 16 måneder (ferieåret + 4 måneder). Herved opstår det nye samtidighedsprincip, hvor ferie optjenes og afholdelse over samme periode.

Vær opmærksom på, at der gælder nye betalings- og indberetningsfrister efter den nye ferielov.

Særligt om efterårsferien 2020

I medfør af den nye lov når medarbejderne kun at optjene 2,08 dage, der kan afholdes i oktober. Ønsker medarbejderen at holde betalt ferie i hele efterårsferien, er man derfor nødt til at supplere op på anden vis. Det kan enten være med overført ferie fra tidligere, feriefridage eller evt. forskudsferie.

Eksempel: en medarbejder ønsker at holde efterårsferie i 2020. Medarbejderen optjener 2,08 dage i september 2020, som han kan afholde allerede i oktober. Herudover har han ikke holdt 2 dage ud af 16,64 feriedage i miniferieåret fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, som hermed automatisk overføres til afholdelse. Medarbejderen har dermed alene 4 dages ferie til afholdelse i efterårsferien.  Medarbejderen har herefter flere muligheder:

  • Han kan holde en feriefridag, hvis dette er muligt.
  • Han kan efter aftale med virksomheden holde ferie på forskud, dvs. han går i ”minus”. Pr. 1. november har medarbejderen dermed 1,08 feriedag tilbage, eftersom han har holdt sine 4 dages optjent ferie, 1 dags ferie på forskud samtidig med han har optjent 2,08 dage i oktober, der allerede kan afholdes i november.  Aftale om afvikling af ferie på forskud
  • Han kan nøjes med 4 dages betalt efterårsferie

Den nye ferielovs ikrafttræden betyder, at overgangsordningen og indefrysningsperioden er ovre. Vær opmærksom på, at fristen for indberetning af indefrosne feriepenge er 31. december 2020.

Tilbage til oversigt
woman sits on brown wooden beach chair