Tilbage til oversigt
26. februar 2019

IGU’en forlænges

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at forlænge integrationsgrunduddannelsen (IGU), der skal hjælpe flygtninge ind på arbejdsmarkedet. IGU-ordningen bliver forlænget til 30. juni 2022.

I foråret 2016 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om at få flere flygtninge og familiesammenførte ind på arbejdsmarkedet. Et centralt element i aftalen var integrationsgrunduddannelsen (IGU), der via en kombination af praktik og skoleundervisning skal bane vejen for, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge får en indgang til det danske arbejdsmarked. Indtil videre er der registreret 1.890 IGU-aftaler.

GLS-A er tilfreds med at IGU-ordningen nu forlænges. Flygtninge har generelt haft svært ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. IGU-ordningen giver flygtningene nogle muligheder, som de ellers ikke ville have. GLS-A har aftaler med 3F om løn til IGU-elever inden for landbrug, skovbrug og gartneri. Inden for f.eks. entreprenørbranchen, transport, lager og logistik og produktion findes andre lønaftaler for IGU-elever. Kontakt GLS-As sekretariat, hvis du har brug for oplysninger eller gerne vil vide mere om mulighederne for at ansætte IGU-elever i virksomheden.

Hvad er IGU:

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er et ordinært ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en flygtning eller familiesammenført til en flygtning og omfatter lønnet praktik og opkvalificering i en toårig periode. IGU er dermed et supplement til de ordninger, der i forvejen findes i form af virksomhedspraktik, løntilskud og mentorordninger. Lovgivningen om IGU trådte i kraft den 1. juli 2016.

Ordningen er etableret som en mulighed for nytilkomne, hvis kompetencer ikke kan oppebære et arbejde på ordinære danske løn- og ansættelsesvilkår. Den var oprindeligt en forsøgsordning, der skulle løbe i tre år.

Et IGU-forløb varer i to år og består af lønnet praktik og 20 ugers skoleundervisning. Målgruppen er flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er fyldt 18 år og er under 40 år, når forløbet påbegyndes, og som har været i Danmark i mindre end fem år.

Tilbage til oversigt