Tilbage til oversigt
11. august 2020

Indefrosne feriepenge forventes udbetalt fra oktober

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har i dag fremsat lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge, som skal udmønte den brede politisk aftale fra juni om genopretning af dansk økonomi. Ifølge lovforslaget vil 3 ugers feriepenge, som er indefrosset i en fond i forbindelse med overgang til ny ferielov, kunne udbetales.

Den foreslåede ordning indebærer, at lønmodtagere kan ansøge om udbetaling af indefrosne feriepenge i perioden 1. september 2020 til 31. marts 2021. Lønmodtagere, som søger, vil få udbetalt alle 3 ugers feriepenge, dog fratrukket eventuelle fondsferiedage, som lønmodtageren måtte have fået udbetalt. Der kan ikke ansøges om delvis udbetaling. De resterende op til 2 ugers feriepenge vil blive stående i fonden og komme til udbetaling, når lønmodtageren går på pension.

For ikke at belaste virksomhedernes likviditet, vil staten yde et lån til fonden.

Virksomhederne vil fortsat kunne vælge mellem at indbetale indefrosne feriepenge til fonden eller vente med betaling til den enkelte medarbejder går på pension. Gælden til fonden vil blive indekseret svarende til lønudviklingen.

Førtidig udbetaling af indefrosne feriepenge for lønmodtagere omfattet af GLS-A’s feriekortordning vil blive medregnet til lønmodtagerens skattepligtige indkomst. Det vil betyde, at lønmodtagere med højere indkomst vil kunne komme til at betale topskat ved udbetalingen. Indefrosne feriepenge under FerieKonto er allerede beskattede i optjeningsåret og skal derfor ikke beskattes ved udbetaling.

Tilbage til oversigt
pink pig figurine on white surface