Tilbage til oversigt
4. september 2019

Kun feriepenge skal indefryses – IKKE SH og fritvalg

I forbindelse med overgangsordningen til den nye ferielov og indefrysningsperioden, som er startet 1. september i år, har GLS-A modtaget mange spørgsmål vedr. indefrysningen af feriepenge i forhold til overenskomstens regler om fritvalg og søgnehelligdagskonto (SH-konto).

Kun feriepenge skal indefryses

Det er vigtigt, at man som arbejdsgiver sondrer mellem feriepenge, fritvalgskonto og SH-konto.

Feriepenge udgør 12,5% af lønnen og følger af ferieloven. Det er feriepengene, der skal indefryses i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Fritvalgskontoen udgør 3,4% og SH-kontoen udgør 6,75% (golf dog 6,45%) af lønnen og følger af overenskomsten. Disse konti opspares og udbetales som hidtil.

Separate konti

Tidligere var det muligt at opspare til fritvalgskonto ved at forhøje feriegodtgørelsen med fritvalgsprocenten. Fra 1. marts 2018 skal fritvalgskonto og SH-kontoen være to separate konti, og derfor bortfaldt denne mulighed. Har man ved en fejl endnu ikke fået adskilt fritvalgskontoen fra feriegodtgørelsen skal man straks få det gjort. Desuden skal virksomheden være opmærksom på, at det alene de 12,5% i feriegodtgørelse, som skal indefryses. I værste fald risikerer man som arbejdsgiver at hæfte for dobbelt betaling af fritvalg.

SH-kontoen kompenserer medarbejderne på SH-dage, overenskomstmæssige fridage og feriefridage, mens fritvalgskontoen kan benyttes til børneomsorgsdage, seniorfridage, ekstra pensionsbidrag eller kontant udbetaling til medarbejderen. Begge konti skal opgøres og tømmes ved årsskiftet.

Ikke relevant for GLS-A’s område

GLS-A er blevet bekendt med at flere lønbureauer ved indberetning af feriepenge i indefrysningsperioden beder om stillingtagen til SH-kontoen, og opfordrer til at virksomhederne afventer arbejdsgiverforeningen. Dette er ikke relevant for virksomheder, der er medlem af GLS-A. På vores overenskomstområde sondres som beskrevet skarpt mellem feriepenge, SH-konto og fritvalgskonto, og virksomheden bør indrette sin administration i overensstemmelse hermed.

GLS-A minder i den forbindelse om, at vi sammen med Proløn tilbyder en brancherettet løsning med adskilt SH-konto og fritvalgskonto samt automatisk regulering og tømning af disse. Kontakt Proløn eller tilmeld jeres virksomhed på www.proloen.dk.

Kontakt GLS-A, hvis du har spørgsmål hertil.

Tilbage til oversigt