Tilbage til oversigt
10. februar 2020

Ligebehandlingsloven udløser igen store godtgørelser – pas på diskrimination i forbindelse med barsel

To nyere afgørelser, en dom fra Vestre Landsret og en faglig voldgift, sætter endnu en gang fokus på hvilken betydning ligebehandlingsloven kan have. Afgørelserne tilkender i begge tilfælde en stor godtgørelse til medarbejderen. Læs mere her

Tagdækkeren, der blev opsagt inden sin aftalte fædreorlov

Sagen omhandlede en tagdækker, der blev hjemsendt kort inden han skulle påbegynde to ugers fædreorlov. Medarbejderen var tidligere blevet hjemsendt flere gange, hvor der ikke var sket aflevering af firmabil mv. Den sidste hjemsendelse var ifølge virksomheden begrundet i arbejdsmangel på grund af forsinkelse i byggeriet, og der blev benyttet en sædvanlig hjemsendelsesblank. Anderledes var at medarbejderen her afleverede firmabil mv.

Opmanden fandt ikke at hjemsendelse havde hjemmel i Bygge- og Anlægsoverenskomsten § 82, idet den ikke fandtes at have den efter overenskomsten fornødne saglige, driftsmæssige begrundelse, blandt andet fordi der 4 dage senere blev ansat flere tilsvarende medarbejdere. Da hjemsendelsen i øvrigt skete i tæt tidsmæssig sammenhæng (4 dage forud) med det forventede starttidspunkt for hans fædreorlov blev han tilkendt en godtgørelse på 150.000kr – svarende til cirka 20 ugers løn – i medfør af ligebehandlingsloven. Dette skete uanset at den pågældende medarbejder alene havde knap 3 måneders anciennitet, og virksomheden derfor hverken havde nogen betalingsforpligtelse overfor den pågældende medarbejder i forbindelse med hans fædreorlov eller i forbindelse med hans afskedigelse.

Medarbejderen, der fik varslet ændringer under hendes barselsorlov

Sagen fra Vestre Landsret angik en kvinde, der arbejdede i et byggemarked. Under hendes barselsorlov var hun blevet flyttet til en anden afdeling, og havde fået ændret hendes arbejdstider, således hun nu også havde lukkevagter. Medarbejderen havde ikke tidligere haft lukkevagter, fordi hun skulle hente sit barn i institution. Via sin fagforening rejste hun krav om godtgørelse, idet hun mente ændringerne var i strid med ligebehandlingsloven, da hun i stedet måtte betragte sig som opsagt på grund af væsentlige ændringer i hendes stilling.

Byggemarkedet mente at medarbejderen havde accepteret ændringerne, da hun i sommeren havde modtaget en mail om de pågældende ændringer, som hun først reagerede på i september. I øvrigt mente byggemarkedet hverken at ændringerne var væsentlige eller begrundet i hendes barsel, men derimod i sammenhæng med reorganisering og nedskæringer. Medarbejderen gik fra at være ansvarlig for isenkramafdelingen til at skulle være ”sælger på gulvet” og hjælpe til i forskellige afdelinger. Hendes hidtidige stilling blev overtaget af den medarbejder, der havde vikarieret under hendes barsel.

Vestre Landsret tilkendte medarbejderen en godtgørelse på 12 måneders løn – i alt 277.000kr, idet byggemarkedet ikke kunne godtgøre at opsigelsen ikke var begrundet i hendes barselsorlov. Godtgørelsen blev opretholdt uanset at byggemarkedet tilbød hende genansættelse på de hidtidige vilkår, da hun ikke var forpligtet til at acceptere tilbuddet.

 

GLS-A anbefaler at der altid søges konkret juridisk vejledning ved afskedigelser og varslinger af ændringer i den ansattes stilling. Sagerne viser hvor svær den omvendte bevisbyrde kan være at løfte, især hvis der er tidsmæssig sammenhæng med blandt andet barsel. I øvrigt viser sagerne de høje betalingskrav en virksomhed kan blive mødt med, når der sker afskedigelser i strid med ligebehandlingsloven.

Tilbage til oversigt
woman in blue denim button up jacket and blue denim jeans standing near brown wooden fence