Tilbage til oversigt
31. januar 2019

Lovforslag med fokus på seksuel chikane er vedtaget

Folketinget vedtog kort før nytår den foreslåede ændring af ligebehandlingsloven med fokus på seksuel chikane, som vi beskrev tilbage i efteråret 2018. Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2019.

Lovændringen indebærer en væsentlig skærpelse af ligebehandlingsreglerne, idet der fremover ikke vil blive lagt vægt på den sædvanlige omgangstone i virksomheden i sager om seksuel chikane. I retspraksis er der i sager om seksuel chikane hidtil lagt vægt på tonen og kulturen på den enkelte arbejdsplads, men dette vil fremover ikke være tilfældet. Et væsentligt synspunkt i forbindelse med lovændringen har været at omgangstonen på en arbejdsplads ikke er den enkelte medarbejders eget valg, og omgangstonen derfor ikke bør indgå i vurderingen.

Med lovændringen forhøjes godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane samtidig fra kr. 25.000 til ca. kr. 33.000 med generelt hensyntagen til prisudviklingen i samfundet.

Det er derfor vigtigt at man som arbejdsgiver arbejder proaktivt for at sikre en god tone og adfærd blandt medarbejderne. Hvis man konstaterer at kulturen på arbejdspladsen er blevet, eller er ved at blive, for rå er det vigtigt at reagere. En del af den indsats kan være at have retningslinjer eller politikker for, hvordan medarbejderne skal opføre sig på arbejdspladsen og at instruere medarbejderne heri. Konstaterer man, at en medarbejder udviser krænkende eller chikanerende adfærd, er det vigtigt at reagere øjeblikkeligt, ligesom det er vigtigt at tage hånd om den krænkede medarbejder på en værdig måde.

Som arbejdsgiver bør man generelt overveje, om man gør nok for at forebygge sexchikane, og om man er klar til at håndtere en sag, hvis den skulle opstå.

GLS-As sekretariat står til rådighed med hjælp og vejledning.

Tilbage til oversigt