Tilbage til oversigt
17. juni 2020

Yderligere forlængelse af midlertidig suspension af G-dage ved hjemsendelse og arbejdsfordeling

I slutningen af marts blev virksomheders pligt til at betale G-dage (godtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag) i forbindelse med arbejdsfordeling og hjemsendelse midlertidigt suspenderet som følge af Covid-19 situationen.

Suspensionen var oprindeligt gældende til og med den 31. maj 2020, men blev senere forlænget til og med 30.juni 2020. Der er nu aftalt en yderligere forlængelse, således suspensionen er gældende til og med 31. august 2020.

Dette betyder at der fra den 27. marts til den 31. august ikke skal betales G-dage til medarbejdere, der er medlem af en arbejdsløshedskasse, når medarbejderen er omfattet af en arbejdsfordeling eller hjemsendes midlertidigt på grund af Covid-19.

For hjemsendelser eller arbejdsfordelinger, der starter forud for den 1. september 2020, og hvor de ledige dage ligger efter denne dato, er arbejdsgiveren fritaget for at skulle betale for G-dage, da pligten til at betale G-dage vil være midlertidigt suspenderet på det tidspunkt, hvor medlemmet omfattes af arbejdsfordeling eller hjemsendelse.

Ved opsigelser skal der fortsat betales G-dage, medmindre der foreligger en bortfaldsgrund. Opsiges en medarbejder f.eks. på grund af omstruktureringer vil der således skulle betales G-dage, når medarbejderen i øvrigt er berettiget hertil.

Kontakt gerne GLS-A ved spørgsmål om G-dage.

Tilbage til oversigt