Tilbage til oversigt
6. november 2020

Minkbranchen er rystet

Regeringen og myndighederne har onsdag eftermiddag afholdt et pressemøde vedrørende situationen med COVID-19-smitte blandt mink i Danmark.

Formanden for arbejdsgiverforeningen GLS-A, Helle Reedtz-Thott udtaler i den forbindelse:

”Beslutningen om at aflive alle mink i Danmark ryster alle. Minkavlere og alle virksomheder med tilknytning til branchen bliver med et slag bragt i en helt umulig situation. Ingen kan umiddelbart begribe de konsekvenser en sådan beslutning har for både arbejdsgivere og ansatte i en branche, som trods op- og nedture er blandt de fremmeste i dansk landbrug”.

“Min klare og helt utvetydige forventning til regeringen er, at man er klar med en fuld erstatning til alle i branchen. Aflivningen af alle dyr inkl. avlsdyr betyder et de facto ophør af produktion af mink i Danmark. Derfor må virksomhederne kompenseres fuldt ud. Ikke kun for de tab man lider her og nu – men også for de tab, som virksomhederne får som følge af tab af et produktionsapparat, som ikke længere kan bruges.

Ud over de økonomiske tab må vi ikke glemme de menneskelige omkostninger, som beslutningen om aflivning medfører. I mange tilfælde drejer det sig om familier, som hele livet eller i flere generationer har brugt al tid og energi i deres virksomhed.” slutter Helle Reedtz-Thott.

Tilbage til oversigt