Tilbage til oversigt
3. april 2020

Mulighed for udskydelse af ferie som følge af COVID-19

For at sikre den fornødne arbejdskraft under den aktuelle situation med COVID-19 giver en ny lov arbejdsgivere en midlertidig mulighed for at udskyde medarbejderes ferie til senere afholdelse.

De nye regler er primært indført af hensyn til sundhedsmyndigheder og lignende, som oplever et ekstraordinært arbejdspres pga. covid-19, men reglerne kan også anvendes af private virksomheder, der aktuelt har et særligt behov for at kunne opretholde driften. Det kan f.eks. være en virksomhed, der oplever akut mangel på arbejdskraft som følge af et stort antal sygdoms- og/eller karantænetilfælde blandt medarbejderne, eller hvor det pga. de aktuelle omstændigheder er afgørende for driften, at en eller flere specifikke medarbejdere fastholdes i arbejdet.

Det er en betingelse for udskydelse af ferie, at udskydelsen er nødvendig og begrundet i væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn i form af en for virksomheden force majeure-lignende situation.

Det skal således for virksomheden have været uforudsigeligt og uden for dennes kontrol, at situationen opstod. At der er travlt pga. mere generelle udfordringer med bemandingen, andre medarbejderes fravær i øvrigt og lignende vil ikke i sig selv være tilstrækkeligt. Der skal være tale om væsentlige hensyn til virksomhedens drift ligesom det er en betingelse at den særlige situation konkret relaterer sig til COVID-19. Derudover skal det være nødvendigt, at det konkret er dén pågældende lønmodtager, der skal udføre arbejdet, som får ferien ændret.

De nye regler omfatter alle lønmodtagere, og udskydelsen af ferie kan omfatte ferie, der er optjent fra 1. januar 2018 til 31. december 2018 og fra 1. januar 2019 til 31. august 2019. Den optjente ferie kan udskydes til afholdelse i den efterfølgende ferieperiode. Med andre ord kan ikke-afholdt ferie fra optjeningsårene 2018 og 2019 (8 måneder) udskydes til afholdelse i miniferieåret fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Kan ferien heller ikke afholdes i miniferieåret kan ferien udskydes til afholdelse i den nye ferieafholdelsesperiode fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021 i henhold til den nye ferielov.

Udskydelsen kan enten ske gennem individuelle aftaler med den enkelte medarbejder, eller ved at arbejdsgiver ensidigt pålægger den enkelte medarbejder at udskyde sin ferie. Såvel aftaler som pålæg om udskydelse af ferie bør udfærdiges skriftligt. Ferie som er fastlagt til afholdelse i april kan udskydes, men ferie som allerede er påbegyndt kan ikke afbrydes og udskydes. Derudover vil medarbejderen have ret til erstatning for tab (f.eks. afbestillingsgebyrer mv.) som følge af udskydelsen på samme måde som hvis planlagt ferie inddrages. Denne ret til erstatning gælder uanset om udskydelsen er aftalt eller pålagt.

Kontakt GLS-A for rådgivning INDEN du pålægger en medarbejder at udskyde sin ferie

Tilbage til oversigt