Tilbage til oversigt
6. november 2020

Nedlukning af Nordjylland

Regeringen har den 5. november 2020 kl. 18.30 meddelt, at der sker en omfattende nedlukning af Nordjylland. Nedlukningen omfatter Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø kommune. Restriktionerne gælder foreløbig til og med den 3. december 2020.

Nedlukningen får konsekvenser for både arbejdsgivere og medarbejderne. Her gennemgås en række forhold, som virksomheden skal være opmærksom på. Virksomheden kan kontakte GLS-A for nærmere vejledning. Se desuden mere på coronasmitte.dk.

Der vil opstår mange spørgsmål i anledning af de nye restriktioner – se svar på typiske spørgsmål i vores FAQ, her.

Arbejdspladser

Er virksomheden placeret i en af de 7 berørte kommuner, opfordres virksomheden kraftigt til at hjemsende alle ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner.

Bor en eller flere af virksomhedens medarbejdere i en af de pågældende kommuner, opfordres virksomheder, der er placeret udenfor de pågældende kommuner, til at sende disse medarbejdere hjem, når de ikke varetager kritiske funktioner. Hvis virksomheden sender medarbejdere hjem, er det som udgangspunkt med løn.

Med kritiske funktioner sigtes der i denne sammenhæng blandt andet til personale ansat i sundheds- og plejesektoren, politiet, kødkontrollen, til pelsning og aflivning af mink, pasning af dyr og til opretholdelse af den nødvendige forsyningsvirksomhed, herunder f.eks. fødevareforsyningen, affaldshåndtering, mv.

Ansatte med relation til minkfarmdrift bør hjemsendes fra andre arbejdspladser uanset funktion (medmindre negativ PCR-test kan forevises jf. sundhedsstyrelsens retningslinjer).

Arbejdsgivere i de berørte kommuner opfordres kraftigt til ikke at tage imod ansatte, kunder, erhvervsdrivende osv. med bopæl i en anden kommune. Det gælder ikke mindst for tilrejsende fra udlandet.

Produktionsvirksomheder skal ikke holde lukket, men arbejdsgivere opfordres kraftigt til ikke at lade ansatte med bopæl i en anden kommune møde fysisk på arbejde.

Godstransport

Særligt for godstransport er der som udgangspunkt tale om en kritisk funktion, hvorfor transport af gods til og fra de omfattede kommuner fortsat er mulig af hensyn til forsyningssikkerheden. Transportarbejder og chauffører, der bor i de berørte kommuner, kan udføre godskørsel mellem de berørte kommuner, men ikke udenfor de berørte kommuner. Chaufførerne, der bringer gods ud og ind af de berørte kommuner, bør ikke opholde sig i de berørte kommuner længere tid end nødvendigt.

Elever

Elever skal i videst muligt omfang blive på skolehjemmet, og bør ikke vende retur til skolen, hvis de tager hjem i weekenden. Kontakt institutionen for nærmere information om restriktioner.

Udenlandske medarbejdere

Udenlandske medarbejder bør som udgangspunkt blive i de berørte kommuner. Såfremt det er nødvendigt at rejse hjem, opfordres den pågældende at lade sig teste forud herfor.

Børn

Vedr. medarbejdernes børn i relation til COVID-19 kan der læses mere her.

Arbejdsmangel

Opstår der arbejdsmangel som følge af restriktionerne kan dette visse overenskomster medføre bortfald af opsigelsesvarsler. Kontakt GLS-A for nærmere information.

Tilbage til oversigt
coronavirus