Tilbage til oversigt
3. februar 2021

Nu er der mulighed for indbetaling af indefrosne feriemidler

Fra 1. februar er det muligt for virksomheder at foretage frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler. Det er fortsat op til virksomheden, om man ønsker at indbetale eller beholde pengene, ligesom virksomheden også har mulighed for at indbetale pengene delvist, f.eks. for en eller flere medarbejdere. Indbetalingen sker via selvbetjeningsløsningen på virk.dk.

Hvis virksomheden ønsker at beholde pengene

Hvert år den 31. august skal virksomheden give Lønmodtagernes Feriemidler besked, såfremt virksomheden ønsker at beholde pengene. Beholder virksomheden pengene, sker der en årlig indeksering – en slags rente – som virksomheden skal betale udover de indefrosne feriepenge.

Indekseringen sker fra den 1. september 2020 og i den faktiske periode midlerne er i virksomheden. Størrelsen af indekseringen fastsættes en gang årligt og vil afspejle lønudviklingen.

Hvert år i juli måned vil virksomhederne, der ikke har indbetalt midlerne, modtage en opkrævning af de feriemidler, som lovpligtigt skal indbetales. Det gælder for medarbejdere, der fra den 1. marts året før til udgangen af februar i opkrævningsåret når folkepensionsalderen eller i øvrigt har forladt det danske arbejdsmarked, f.eks. på grund af permanent ophold i udlandet. Den årlige opkrævning skal indbetales senest 1. september samme år.

Virksomheden kan altid vælge at indbetale

Uanset om virksomheden har valgt at beholde midlerne, kan virksomheden vælge at indbetale dem året rundt. Virksomheden kan f.eks. vælge at indbetale, når en medarbejder fratræder.

 

Læs mere om overgangsperioden og den nye ferielov, her.

Tilbage til oversigt
pink pig figurine on white surface