Tilbage til oversigt
24. marts 2020

Nu muligt at forlænge landbrugspraktikanter med 3 måneder

Grundet COVID-19 krisen er det nu muligt at forlænge opholdet for landbrugspraktikanter med 3 måneder. Den midlertidige ordning gælder for praktikanter, hvis opholdstilladelse udløber senest den 25. juni.

Den særlige forlængelse er kommet i stand efter GLS-A sammen med 3F og Landbrug & Fødevarer rettede henvendelse til Ulændinge og Integrationsminister.

Efter ansøgning kan der derfor fra den 25. marts 2020 gives forlængelse af opholdstilladelse som landbrugspraktikant, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 15 måneder i stedet for 12 måneder. Efter indgivelse af ansøgningen kan praktikanten fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse – også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøgning om forlængelse skal indgives via ansøgningssiden på Nyidanmark.dk

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende, men indtil videre vil dette ikke være muligt, da SIRIs borgercentre er midlertidigt lukkede. Når det igen bliver muligt, skal der optages biometri og SIRI vil i den forbindelse tage kontakt til dig.

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber inden 25. juni 2020 – og at den kun gælder for landbrugspraktikanter og ikke det øvrige grønne område, fx gartnerier.

Tilbage til oversigt