Tilbage til oversigt
5. februar 2020

Nu skal gyllen ud på marken – men pas på forgiftning

Fra februar må landmændene igen køre gylle ud på markerne. Men det er farligt at arbejde med gylle, for når man ”forstyrrer” gylle, der har stået stille længe, frigives der store mængder svovlbrinte. Svovlbrinte er en giftgas, og den kan medføre forgiftning – og i værste fald er den dødelig.

De fleste er klar over, at svovlbrinte er giftig. Alligevel sker der hvert år alvorlige ulykker, og i 2019 blev mindst seks personer forgiftet af svovlbrinte. Arbejdstilsynet advarer derfor om arbejde med gylle.

”Hvis man ”forstyrrer” stillestående gylle fx ved at røre rundt i den, skovle eller pumpe gyllen, så frigives der svovlbrinte. Svovlbrinte er meget ildelugtende, men hvad mange ikke ved er, at lugtesansen hurtigt bliver bedøvet selv ved forholdsvis lave koncentrationer af gassen. Og det er bl.a. i de tilfælde, der kan opstå farlige situationer”, siger Ida Krarup, tilsynschef i Arbejdstilsynet.

Lige nu er det højsæson for at køre gylle ud på marken. Men gyllen har stået stille i anlæggene hele vinteren og koncentrationen af svovlbrinte er høj. Derfor er det vigtigt at tage alle forholdsregler.

Sådan undgår I ulykkerne:

  • Følg brugsanvisningen for gylleanlægget
  • Sørg for, at der er skiltning ved gylleanlægget og gyllevognen
  • Pas på, når du arbejder med gylle. Hold afstand og brug evt. friskluftforsynet åndedrætsværn
  • Reparationsarbejde i og omkring et gylleanlæg er for professionelle
  • Sørg for at alle ansatte er instrueret i, hvordan farlige situationer kan opstå, så de kan forebygges
  • Brug svovlbrintedetektor sammen med grundig instruktion. Bemærk at en detektor ikke bør være eneste sikkerhedsforanstaltning
  • Sørg for at alle ved, hvad de skal gøre, hvis det alligevel går galt

Fakta

Ulykker med svovlbrinteforgiftning siden 2018:

  • I 2018 var der en dødsulykke som følge af svovlbrinteforgiftning
  • I foråret 2019 skete en ulykke, hvor fire personer mistede bevidstheden og flere blev forgiftet
  • I sommeren 2019 blev to personer forgiftet

Læs mere

Arbejdstilsynet

AT-vejledning om indretning af gylleanlæg (kap. 3 indeholder en række gode råd)

https://amid.dk/regler/at-vejledninger/anlaeg-flydende-husdyrgoedning-2-6-1-1/

BAU Jord til Bord

Vejledninger om gylle

http://baujordtilbord.dk/soeg?q=gylle

Vejledning om arbejdsmiljø i svinestalde (på side 14 er der information om giftgasser og forebyggelse af ulykker)

http://baujordtilbord.dk/Files/Billeder/BARjobo/JAU%20-%20Branchevejledninger/Arbejdsmiljoe-i-svinestald_2015.pdf

Tilbage til oversigt