Tilbage til oversigt
28. marts 2019

Ny godskørselslov betyder ændringer for virksomhederne

En ny godskørselslov træder i kraft 1. juli 2019, og den kommer til at gælde for varebiler helt ned til 2.000 kg. Den nye lov reducerer den tilladte totalvægt fra 3.500 kg. og ned til 2.000 kg. for varebiler, der fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg. pr. stk. Det kommer til at indebære nye krav til både virksomheden og chaufføren.

Fremadrettet kommer loven til at skelne mellem “firmakørsel” og “godskørsel for fremmed regning”.

Firmakørsel i varebil

Firmakørsel er transport af gods, som tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på f.eks. køb, salg eller reparation. Fra den 1. juli 2019 skal varebiler, som anvendes til firmakørsel, være registreret hos Motorstyrelsen. Læs mere om kravene og registrering på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Godskørsel for fremmed regning i varebil

Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning i varebil. Læs mere om godskørsel for fremmed regning i varebil på Færdelsstyrelsens hjemmeside, hvor det også er muligt at se godkendte uddannelsessteder: Færdselsstyrelsen

 

Det er vigtigt, at alle virksomheder får registreret relevante varebiler, samt sikrer at chaufførerne har et varebilschaufføruddannelsesbevis. Det skal kunne fremvises ved kontrol. Relevante blanketter kan findes her: https://www.varebilskrav.dk/Blanketter

Færdselsstyrelsen kan kontaktes direkte alle hverdage fra kl. 09.00 – 15.00 på telefon: 72 21 88 99 eller på info@fstyr.dk

Tilbage til oversigt