Tilbage til oversigt
28. oktober 2020

Ny hjælpepakke fokuserer også på leverandører til minkfarme

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har netop indgået en aftale, der forlænger hjælpepakkerne til den 31. januar. Faste leverandører til pelsdyravlere får også en del i hjælpepakkerne.

Faste leverandører til pelsdyravlere dækker over en del af GLS-A’s medlemmer som eksempelvis fodercentraler og pelserier, får adgang til kompensationsordningen for selvstændige og for faste omkostninger. Det vil i den forbindelse være et krav, at den selvstændige eller virksomheden kan dokumentere, at den ernærer sig ved at være leverandør til pelsdyravlere, hvis besætning er slået ned.

Endvidere udvides kompensationsordningen for faste omkostninger, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 pct. 

Tilbage til oversigt
man writing on paper