Tilbage til oversigt
20. november 2020

Ny lov giver Virksomhederne ret til at kræve COVID-19-test af medarbejdere

Folketinget har torsdag den 19. november 2020 vedtaget en ny lov, der giver virksomheder ret til at pålægge medarbejdere at blive testet for COVID-19 og samtidig få oplyst testresultat.

Formålet med den nye lov er at virksomhederne får et værktøj, som han være medvirkende til at forhindre smittespredning på virksomhederne. Dette sker med baggrund i den aktuelle Coronasituation der er i Danmark.

Krav om saglighed

For at en virksomhed kan pålægge en medarbejder at lade sig teste, skal det være begrundet sagligt i hensynet til at begrænse spredningen af smitte med COVID-19 eller i væsentlige driftsmæssige hensyn i virksomheden. Arbejdsgiver skal skriftligt informere medarbejderen om, at denne pålægges at blive testet for COVID-19 samt angive en begrundelse herfor.

Tidspunktet for en test, skal om muligt foregå i arbejdstiden

Hvis en virksomheden pålægger en medarbejder at blive testet, skal testen hurtigst muligt gennemføres og så vidt muligt inden for medarbejderens sædvanlige arbejdstid.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre en pålagt test i en medarbejders sædvanlige arbejdstid, skal virksomheden kompensere medarbejderen økonomisk for den tid, der bruges på testen uden for arbejdstiden.

Virksomheden skal dække rimelige udgifter, som medarbejderen har haft i forbindelse med gennemførelse af testen.

Mulighed for ansættelsesretlige sanktioner

En medarbejder, der ikke efterkommer et pålæg om test, eller ikke opfylder oplysningspligten i forbindelse med resultatet af testen, kan sanktioneres ansættelsesretligt. Dog kun såfremt medarbejderen skriftligt er blevet skriftligt informeret herom.

Medarbejdere kan få godtgørelse

Hvis en virksomheden pålægger en medarbejder at lade sig teste, uden sagligheden for at pålægge en test er til stede, kan medarbejderen få tilkendt en økonomisk godtgørelse.

Loven er gældende til og med den 30. juni 2021.

Læs loven her https://www.ft.dk/ripdf/samling/20201/lovforslag/l102/20201_l102_som_vedtaget.pdf

Læs mere om COVID-19 på : https://coronasmitte.dk/

Tilbage til oversigt
COVID-19 Swab Test