Tilbage til oversigt
3. februar 2021

Ny lov skærper krav til boligens indretning og myndighedstilsyn, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, der bor i samme bolig

For at forebygge smitte af covid-19 blandt personer, der bor i samme bolig, har Folketinget netop vedtaget en ny lov, der fastsætter en række minimumskrav til boliger, som en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte. Det vil bl.a. være krav om afstand og instruktion i rengøring.

Loven finder anvendelse, når 2 eller flere ansatte er indkvarteret i samme bolig, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren.

Arbejdsgiver skal udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte, der bl.a. skal indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere, og instruks i rengøring. Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå den udarbejdede plan.

Hvis planen ikke er udarbejdet eller mangelfuld, kan Arbejdstilsynet underrette bopælskommunen, der kan foretage et tilsyn i de enkelte boliger. Kommunen vil på baggrund af tilsynet kunne påbyde, at boligforholdene bringes i overensstemmelse med lovens krav, og i yderste konsekvens påbyde, at de ansatte midlertidigt flyttes til en anden bolig.

Loven træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og vil gælde frem til og med 1. november 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler. Det er for at give arbejdsgiverne tid til at omstille sig til de nye krav.

Arbejdstilsynet vil offentliggøre materiale på deres hjemmeside vedr. krav til indkvartering og en skabelon til plan for boligforhold.

Desuden opdateres eksisterende materiale om boligforhold på www.baujordtilbord.dk. Materialet findes på 5 forskellige sprog.

Se lovens regler om arbejdsgivers pligter nedenfor:

Arbejdsgivers generelle pligter efter loven, ved indkvartering af min. 2 ansatte i samme bolig

Arbejdsgiver skal sikre, at boligen opfylder følgende krav:

 • Der skal være toilet- og badefaciliteter samt spise- og køkkenfaciliteter til rådighed for beboerne
 • Der skal være mulighed for at holde mindst 1 meters fysisk afstand mellem beboerne på alle tidspunkter
 • Boligen skal være indrettet således, at den enkelte beboer har mindst 4 m2 til rådighed ved ophold sammen i fælles beboelses- og opholdsrum
 • Der skal være synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum, synlig oversigt med instruks i rengøring og hygiejneregler og stregmarkeringer til afstand
 • Der skal være adgang til håndvask med sæbe og ad‐ gang til håndsprit, særligt i fælles beboelses- og opholdsrum
 • Boligens indretning skal sikre gode hygiejniske forhold med mulighed for hyppig, effektiv rengøring samt personlig hygiejne
 • Der skal være mulighed for egen opbevaring af personlige ejendele
 • Den enkelte beboer skal have egen seng

PLAN

En arbejdsgiver, som stiller fælles bolig til rådighed for sine ansatte, skal udarbejde en plan for, hvordan der ved ophold i boligen sker forebyggelse af smitte med covid-19 blandt beboerne.

Planen skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

 • Kontaktoplysninger på arbejdsgiver
 • Adresse for indkvarteringen
 • Boligens størrelse
 • Antal beboere i boligen
 • En beskrivelse af, hvordan arbejdsgiveren har taget højde for forebyggelse af smittespredning med covid-19 ved ophold i boligen, herunder hvordan arbejdsgiver har instrueret beboerne i hyppig og effektiv rengøring og hygiejne

Arbejdsgiver skal informere de indkvarterede ansatte eller en repræsentant for disse om indholdet af planen. Planen skal være til rådighed på arbejdspladsen for de indkvarterede ansatte og Arbejdstilsynet eller kunne fremskaffes inden for rimelig tid under Arbejdstilsynets tilsyn.

Er arbejdsgiveren et vikarbureau, skal arbejdsgiver sørge for, at planen er tilgængelig på brugervirksomheden. Har vikarbureauet ikke sørget for, at planen er tilgængelig på brugervirksomheden senest 3 dage efter, at de indkvarterede ansatte er påbegyndt deres arbejde på brugervirksomheden, skal brugervirksomheden underrette Arbejdstilsynet.

Arbejdstilsynet har på deres hjemmeside opdateret deres vejledning omkring kravene til boligforhold.

Tilbage til oversigt
text