Tilbage til oversigt
7. oktober 2021

Ny trepartsaftale løser ikke de akutte problemer med mangel på arbejdskraft

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 6. oktober indgået en trepartsaftale, der skal afhjælpe manglen på arbejdskraft. Særligt de brancher som GLS-A repræsenterer er hårdt ramt af mangel på arbejdskraft. En ny rapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at 31% af virksomhedernes rekrutteringsforsøg var forgæves. Land- og skovbruget er blandt de hårdest ramte brancher. Her var 38% af rekrutteringsforsøgene forgæves.

Blandt de vigtigste punkter i trepartsaftalen er:

  • Der afsættes 5 millioner årligt i 2022 og 2023 til De Regionale Arbejdsmarkedsråd til at iværksætte indsatser over for brancher, der her og nu efterspørger arbejdskraft.
  • Der afsættes 5 millioner årligt i 2022 og 2023 til en styrket indsats over for rekruttering af europæisk faglært arbejdskraft i Workindenmark.
  • Sagsbehandlingstiden på erhvervsområdet i SIRI skal nedbringes ved en engangsbevilling på 12 millioner kroner.
  • Sanktion for jobparate ledige, som ikke søger arbejde i en måned. Sanktionen er midlertidig og vil vare i 2022 og 2023.
  • Hurtigere konsekvens ved manglende jobansøgning. Den gældende frist på at dokumentere jobsøgning på tre måneder skærpes til to måneder.

GLS-A mener, at trepartsaftalen er meget langt fra at løse den akutte mangel på arbejdskraft. Det er positivt, at man én gang for alle vil nedbringes sagsbehandlingstiden i SIRI, iværksætte indsatser over for brancher, der her og nu efterspørger arbejdskraft samt at man vil forsøge at tiltrække arbejdskraft fra EU. GLS-A havde gerne set, at man havde taget nogle af de greb i anvendelse, som her og nu kunne bidrage til at afhjælpe manglen på arbejdskraft, f.eks. ved at nedsætte beløbsgrænsen for arbejdstagere fra tredjelande og gøre det lettere og hurtigere at kunne ansætte faglært arbejdskraft fra udlandet.

Tilbage til oversigt
person holding hands of another person