Tilbage til oversigt
23. november 2021

Ny trepartsaftale om sygedagpengerefusion

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har den 23. november indgået en trepartsaftale, som genindfører sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, som er smittet med covid-19 eller, som efter sundhedsmyndighedernes anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være nær kontakt til en smittet.

Endvidere indføres en ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af covid-19. Denne ordning omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde på i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Trepartsaftalen skal vedtages som lov i Folketinget. Ifølge aftalen skal de nye regler gælde fra i dag den 23. november 2021 og indtil 28. februar 2022.

GLS-A bakker op om den nye aftale. ”De fleste medarbejdere hos GLS-A’s medlemsvirksomheder skal møde op for at passe arbejdet. Det rammer derfor virksomhederne, når fraværet stiger som følge af stigende smitte. Muligheden for dagpengerefusion fra første dag letter noget af det økonomiske pres” siger direktør Jens Bjørn Poulsen, GLS-A.

”Håndsrækningen til forældre med smittede børn er medvirkende til at skabe tryghed for medarbejderne. Det gør det meget lettere for virksomheder og medarbejdere at finde de rigtige løsninger, når skoler og daginstitutioner lukker ned” slutter Jens Bjørn Poulsen

Tilbage til oversigt
red and white flower petals