Tilbage til oversigt
17. marts 2023

Nye overenskomster på DA-FH området

De fleste overenskomster på DA-FH-området er så småt ved at være faldet på plads. Medlemsvirksomheder, som beskæftiger medarbejdere omfattet af andre overenskomster end GLS-A’s overenskomster, skal derfor være opmærksomme på stigninger i mindstelønnen og normallønnen for de enkelte medarbejdergrupper. Det kan f.eks. være medarbejdere som udfører entreprenørarbejde, murerarbejde og anlægsgartnerarbejde. Mange satsændringer sker dog først pr. 1. maj 2023.

Vær opmærksom på at de enkelte overenskomster ikke træder i kraft, før de er endeligt godkendt. De indgåede forlig vil blive en del af et samlet mæglingsforslag, som fremsættes af forligsmanden, og herefter sendes til urafstemning.  Det forventes, at der vil foreligge et endeligt resultat i løbet af april.

Af samme årsag kan der endnu ikke offentliggøres nye overenskomster, lønoversigter osv., men da GLS-A modtager mange spørgsmål angående de nye satser, som de indtil videre er aftalt, har vi her samlet de væsentligste hovedpunkter:

Entreprenørarbejde (i henhold til GLS-A overenskomst)

 • Mindstelønnen stiger 4,50 kr. pr time pr. 1. maj 2023.
 • Fritvalgskonto udgør 7% pr. 1. marts 2023.
 • Pensionsbidrag og SH-bidrag er uændrede.

Bygge og anlæg (tiltrædelsesoverenskomst)

 • Mindstelønnen stiger 4,50 kr. pr time pr. 1. maj 2023.
 • Pensionsbetaling ændres (forhøjelse af arbejdsgiverbidrag og nedsættelse af medarbejderbidrag) pr. 1. juni 2023.
 • Søgnehelligdags- og feriefridagsopsparingen udgør 14,7% pr. 1. marts 2024

Tømrer (tiltrædelsesoverenskomst)

 • Mindstelønnen stiger 4,50 kr. pr time pr. 1. maj 2023.
 • Pensionsbetaling ændres (forhøjelse af arbejdsgiverbidrag og nedsættelse af medarbejderbidrag) pr. 1. juni 2023.
 • Søgnehelligdags- og feriefridagsopsparingen udgør 14,7% pr. 1. marts 2024

Murer (tiltrædelsesoverenskomst)

 • Mindstelønnen stiger 4,50 kr. pr time pr. 1. maj 2023.
 • Pensionsbetaling ændres (forhøjelse af arbejdsgiverbidrag og nedsættelse af medarbejderbidrag) pr. 1. juni 2023.
 • Søgnehelligdags- og feriefridagsopsparingen udgør 14,7% pr. 1. marts 2024

Anlægsgartner (i henhold til GLS-A overenskomst)

 • Normaltimelønnen stiger med 6 kr. pr. time pr. 1. marts 2023.
 • Fritvalgskonto udgør 7% pr. 1. marts 2023.
 • Pensionsbidrag og SH-bidrag er uændrede.

Opdaterede lønoversigter bliver løbende tilgængelige her når overenskomsterne er endeligt vedtaget.

Tilbage til oversigt
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents