Tilbage til oversigt
5. maj 2022

Nye regler for skærmarbejde på hjemmearbejdspladser er trådt i kraft

Hidtil har reglerne om skærmarbejde på hjemmearbejdspladser været gældende, når skærmarbejdet i de ansattes egen bolig antog et omfang, svarende til én dag eller mere inden for en normal arbejdsuge.

Fra den 30. april 2022 er reglerne lempet således, at de særlige regler om skærmarbejde gælder, når arbejdet udføres i mere end 2 dage om ugen – set som et gennemsnit over ca. en måned.

Når de særlige skærmregler gælder, må den ansatte – ligesom i dag – godt bruge sit private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis udstyret opfylder gældende krav (f.eks. justerbar stol og adskilt skærm og tastatur) i vejledningen om skærmarbejde.

Hvis den ansattes eget udstyr ikke opfylder kravene, skal arbejdsgiveren sørge for, at det nødvendige inventar og udstyr er til rådighed for den ansatte. Det kan arbejdsgiveren f.eks. gøre ved, at den ansatte får arbejdsudstyr som f.eks. computer, skærm, tastatur, mus, stol og lampe fra arbejdspladsen med hjem.

Læs mere om hjemmearbejde og skærmarbejde her.

Tilbage til oversigt
gray leather office rolling armchair beside white wooden computer desk