Hjemmearbejde og skærmarbejde

Hjemmearbejde er arbejde, som ansatte udfører for arbejdsgiveren hjemmefra i deres private bolig. Arbejdsmiljølovens krav til indretning af arbejdsstedet gælder…

Hjemmearbejde er arbejde, som ansatte udfører for arbejdsgiveren hjemmefra i deres private bolig. Arbejdsmiljølovens krav til indretning af arbejdsstedet gælder som hovedregel ikke i forhold til hjemmearbejdspladser. Dog stilles en række krav til hjemmearbejdspladser med fokus på skærmarbejde, som er den mest udbredte form for hjemmearbejde. Reglerne om skærmarbejde er…
Mere information om hjemmearbejde
Læs mere om hjemmearbejde på arbejdstilsynets hjemmeside www.at.dk Læs også mere i arbejdstilsynets vejledning om Hjemmearbejde, AT-vejledning 3.1.7 her. og AT-vejledning om Skærmarbejde, AT-vejledning D.2.3-2 her.