Tilbage til oversigt
4. maj 2022

Nye satser for befordringsfradrag og kørselsgodtgørelse

Med virkning fra 1. maj 2022 stiger satserne for den skattefri kørselsgodtgørelse, man som arbejdsgiver kan godtgøre medarbejderne for udgifter til erhvervsmæssig befordring i egen bil. Satserne stiger fra 3,51 kr. pr. km. til 3,70 kr. pr. km. for de første 20.000 km. pr. år, og fra 1,98 kr. pr. km. til 2,17 kr. pr. km. for kørsel derudover.

Derudover skal medarbejderne være opmærksomme på at befordringsfradraget stiger fra 1,98 kr. pr. km. til 2,16 kr. pr. km. for de første 25-120 km. pr. dag, mens satsen for kørsel udover 120 km. stiger fra 0,99 kr. pr. km. til 1,08 kr. pr. km. Befordringsfradraget reguleres endda med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022.

Det er de stigende olie- og benzinpriser, som har medført en ekstraordinær regulering af satserne, som normalt reguleres årligt pr. 1. januar.

Husk at en samlet oversigt over aktuelle, relevante satser i personaleadministrationen kan hentes på vores rådgivningsside.

Tilbage til oversigt
man driving a car wearing wrist watch