Tilbage til oversigt
16. august 2021

Nye tal for lønstigningstakten

Lønudviklingen er tiltagende. Det viser nye tal, som DA netop har offentliggjort for 2. kvartal 2021. På årsbasis er er lønstigningen på det private arbejdsmarked opgjort til 3,1 procent, hvilket er 0,7 procentpoint højere end kvartalet før.

Det er ikke kun stigende aktivitet i samfundet i forlængelse af afviklingen af corona-restriktioner, som forklarer en stigende lønudviklingstakt. Mange virksomheder valgte i 2020 at udsætte lokale lønforhandlinger som følge af corona-nedlukningerne. Derfor gemmer tallene for 2. kvartal 2021 både over den sædvanlige 2021 regulering og resultatet af de reguleringer i 2020, som mange steder blev udsat.

For arbejdere er lønudviklingen opgjort til 3,2 procent og for funktionærer 3,0 procent. Som tendensen har været i en længere periode, er det bygge- og anlægsområdet, der oplever de højeste lønstigninger med 4,0 procent pr. år. Opgjort på arbejdsfunktioner er stigningen højst for håndværkspræget arbejde med 3,8 procent og lavest for ledelsesarbejde med 2,3 procent.

Af den samlede stigning på 3,1 procent udgør andet end løn 1,4 procent. Heraf bidraget fritvalgsordninger med 0,7 procent og pension med 0,5 procent.

Tilbage til oversigt
green plant in clear glass vase