Tilbage til oversigt
28. oktober 2019

Nyt EU-direktiv har indflydelse på større virksomheder

Virksomheder med 50 ansatte eller derover, kan se frem til, at der inden for de næste 2 år bliver fastsat danske lovregler, som pålægger virksomhederne at etablere whistleblowerordninger. Baggrunden for dette er, at der i EU-regi netop er vedtaget et whistleblowerdirektiv.

Men hvad er en whistleblower? En “whistleblower” er den engelske betegnelse for en person, der informerer myndigheder eller offentligheden om uredelige eller ulovlige interne forhold på arbejdspladsen.

I whistleblowerordningen skal medarbejderne have mulighed for anonymt at indberette virksomhedens mulige overtrædelser af lovgivningen på en række specifikke områder, herunder f.eks. hvidvaskning af penge, finansielle tjenesteydelser, produkt- og transportsikkerhed, folkesundhed og forbruger- og databeskyttelse.

Medarbejderne vil i kraft af reglerne være beskyttet mod eventuelle repressalier fra virksomheden, hvis whistleblowerordningen benyttes af medarbejderen.

Det kan være relevant allerede nu at planlægge og overveje, hvordan I som virksomhed får etableret en whistleblowerordning, samt hvordan denne skal håndteres. Det er op til virksomheden selv, om whistleblowerordningen skal administreres af en ekstern part eller af virksomheden selv.

Vi følger udviklingen tæt og vil orientere nærmere om, hvordan reglerne bliver i den danske lovgivning.

Tilbage til oversigt