Tilbage til oversigt
15. februar 2023

Overenskomstforhandlingerne på DA – FH-området

Arbejdsgiverorganisationer under Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og forbund under Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) forhandler lige nu om fornyelse af kollektive overenskomster for omkring 600.000 lønmodtagere på det private arbejdsmarked. GLS-A er ikke omfattet af disse forhandlinger, idet vores overenskomster først udløber pr. 1. marts 2024.

Hvis forhandlingerne ender med konflikt, vil det omfatte alle overenskomstområder under DA – FH, hvor overenskomsterne udløber pr. 1. marts 2023. Fra lønmodtagerside vil der blive varslet strejke, og fra arbejdsgiverside vil der blive varslet lockout.

Selvom en storkonflikt ikke direkte vil omfatte GLS-A’s medlemsvirksomheder, kan en konflikt få stor betydning.

Det er vurderingen, at en konflikt meget sjældent vil få lov til at løbe mere end ca. 10 dage, før regeringen laver et lovindgreb, der afslutter konflikten.

Læs mere om en eventuel konflikt og om konfliktberedskab her.

Tilbage til oversigt
woman signing on white printer paper beside woman about to touch the documents