Tilbage til oversigt
4. september 2019

Overvej om indefrosne feriepenge skal indbetales til Fonden eller stå som en gældspost

Første step til ikrafttrædelsen for den nye ferielov starter med indefrysningsperioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020. Feriepengene for denne periode skal virksomhederne enten indbetale til Fonden for indefrosne feriemidler eller lade blive som et lån, som virksomhederne skal tilbagebetale til Fonden, senest når medarbejderen forlader arbejdsmarkedet.

Feriepengene, som Fonden administrerer på vegne af lønmodtagerne, vil blive investeret og dermed forrentet. De virksomheder, som vælger at beholde de indefrosne feriepenge, vil få tilskrevet gælden til Fonden med samme rente, som Fonden kan forrente de indbetalte feriepenge til. Det betyder, at feriepenge, som virksomheden har valgt at beholde, til sin tid vil skulle tilbagebetales med renters rente.

Det vil være meget individuelt for den enkelte virksomhed, om det bedst kan betale sig at indbetale indefrosne feriepenge til Fonden eller lade pengene i virksomheden. Hvis virksomheden har overskudslikviditet – og dermed penge i banken, som det er vanskeligt at få en positiv forrentning af – vil det være en fordel at indbetale de indefrosne feriepenge til Fonden. Hvis virksomheden har en mere stram likviditet – og måske vil være nødt til at låne pengene i banken – er det vanskeligere at finde ud af, hvad man bør gøre. Under alle omstændigheder bør alle virksomheder søge råd hos virksomhedens økonomiske rådgiver således, at man får truffet den bedst mulige beslutning.

Der er også mulighed for forskellige mellemløsninger. Virksomheden kan vælge at indbetale feriepenge til Fonden blot for nogle af medarbejderne – og fremover vil det hvert år være muligt at vælge at indbetale de indefrosne feriepenge for alle medarbejdere eller nogle medarbejdere. F.eks. kan man vælge at indbetale indefrosne feriepenge for de medarbejdere, som forlader virksomheden.

Tilbage til oversigt