Tilbage til oversigt
8. februar 2021

Praktikanter kan få forlænget opholdstilladelsen i 6 måneder

Udlændinge- og integrationsministeren har besluttet, at praktikanter på det grønne område, hvis opholdstilladelser udløber senest den 8. august 2021, ekstraordinært kan få forlænget tilladelsen i 6 måneder.

Landbrug, gartnerier, planteskoler og skovbrug har i øjeblikket svært ved at få nye udenlandske praktikanter til Danmark grundet COVID-19. Udlændinge- og integrationsministeren har derfor efter drøftelse med arbejdsmarkedets parter besluttet at ændre praktikantbekendtgørelsen, således at det bliver muligt for praktikanter på det grønne område, der allerede er i Danmark, at få forlænget deres eksisterende opholdstilladelse med yderligere 6 måneder.

Efter ansøgning kan der derfor fra den 8. februar 2021 gives forlængelse af opholdstilladelse som praktikant på det grønne område, så den samlede periode for praktikopholdet kan være op til 18 måneder i stedet for 12 måneder. Når praktikanten har indsendt ansøgning om forlængelse, kan praktikanten lovligt fortsætte sit ophold og sin beskæftigelse – også selv om SIRI ikke har færdigbehandlet forlængelsesansøgningen.

Ansøg om forlængelse af opholdstilladelse som praktikant (link)

Der skal i forbindelse med ansøgningen betales almindeligt gebyr. Kravet om optagelse af biometri er fortsat gældende.

Bemærk, at denne særordning kun gælder for tilladelser, der udløber senest den 8. august 2021.

Tilbage til oversigt
person writing on white paper