Tilbage til oversigt
2. februar 2021

Regeringen lukker for udenlandske praktikanter (COVID-19)

Med henblik på at forebygge og inddæmme udbredelsen af COVID-19 har regeringen besluttet at suspendere udstedelsen af opholds- og arbejdstilladelser til udenlandske praktikanter inden for landbrug, gartneri og skovbrug – foreløbigt i perioden 3. februar til 1. marts. Suspensionen omfatter også au-pair og studerende.

Suspensionen omfatter ikke ansøgninger, som indgives af udlændinge, der har ophold i Danmark på en tidsbegrænset opholdstilladelse, og som allerede opholder sig i Danmark. Praktikanter, som har mulighed for at få forlænget opholdet, kan derfor fortsat få ny opholds- og arbejdstilladelse.

GLS-A vil sammen med parterne bag ordningen med udenlandske praktikanter rette henvendelse til regeringen om forlængelse af ophold for de praktikanter, som allerede er i et løbende praktikophold.

Nyheden fra SIRI kan læses på NyiDanmark’s hjemmeside.

Tilbage til oversigt
coronavirus