Tilbage til oversigt
30. august 2021

Reminder: Sidste mulighed for at varsle ferie fra ”miniferieåret” afholdt

Det er ved at være sidste udkald for at varsle ferie fra ”miniferieåret” afholdt.

Lønmodtagere optjente fra 1. januar til 31. august 2019 op til 16,64 feriedage, som skulle afholdes i ”miniferieåret”, der gik fra 1. maj til 31. august 2020. De dage, der ikke blev afholdt, blev automatisk overført til den indeværende ferieafholdelsesperiode.

Overført ferie fra ”miniferieåret” skal afholdes inden udløbet af indeværende ferieafholdelsesperiode, som afsluttes pr. 31. december 2021. Holdes ferien ikke, bortfalder retten til både ferien (friheden) og feriepengene som udgangspunkt. Feriepengene vil herefter skulle indbetales til Arbejdsmarkedets Feriefond.

Ud af de 16,64 feriedage fra ”miniferieåret” udgør 15 af disse dage såkaldt hovedferie. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at hovedferie skal varsles med 3 måneder og holdes i sammenhæng. Både varsel og krav om afholdelse af feriedagene i sammenhæng vil kunne fraviges ved aftale mellem medarbejder og virksomhed.

Eksempel, hvor ferie er overført automatisk fra ”miniferieår”

En medarbejder har ikke afholdt ferie i ”miniferieåret” fra 1. maj til 31. august 2020. Medarbejderen har derfor automatisk fået overført 16,64 feriedage til afholdelse i ferieafholdelsesperioden, der løber fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Medarbejderen optjener løbende 25 feriedage fra 1. september 2020 til 31. august 2021. Medarbejderen skal således afholde:

  • Mindst 20 feriedage fra 1. september 2020 til 31. december 2021. 5 feriedage (5. ferieuge) kan udbetales eller overføres til næste ferieafholdelsesperiode fra 1. september 2021 til 31. december 2022.
  • 16,64 feriedage fra ”miniferieåret”.

Medarbejderen skal i eksemplet mindst afholde 36,64 feriedage i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2020 til 31. december 2021, hvor ferieafholdelsesperioden udløber.

Medarbejdere, der er fratrådt inden 31. december 2021

Medarbejdere, der er fratrådt inden 31. december 2021, har mulighed for at kræve uhævede feriepenge udbetalt efter reglerne herom. Medarbejdere i løbende ansættelse har ikke denne mulighed, og ferien skal således afholdes for ikke at gå tabt.

Udbetaling af ferie overført til ”miniferieåret”

Er der overført ferie fra ferieåret 2019/2020 til ”miniferieåret” fra 1. maj 2020 til den 31. august 2020, kan denne ferie udbetales efter den 31. december 2021. Det skyldes, at denne ferie ikke er særligt beskyttet og derfor indgår i den ferie, som kan udbetales efter den 31. december 2021.

Eksempel på udbetaling af ferie overført til ”miniferieåret”

En medarbejder overfører 10 feriedage fra ferieåret 2019/2020 til ”miniferieåret” fra 1. maj til 31. august 2020 og har derfor 26,64 feriedage til brug i ”miniferieåret”. Medarbejderen holder ikke ferie i ”miniferieåret” og får derfor automatisk videreført de 26,64 feriedage til indeværende ferieafholdelsesperiode. Medarbejderen optjener herefter løbende 25 feriedage frem til den 31. august 2021.

Medarbejderen kan efter ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december 2021 få udbetalt:

  • 10 feriedage fra ferieåret 2019/20 som var overført til ”miniferieåret” +
  • 5 feriedage (5. ferieuge), som er optjent løbende i ferieåret fra 1. september 2020 til 31. august 2021

I dette eksempel kan 15 feriedage således udbetales.

Det forudsættes i eksemplet, at medarbejderen har været ansat i hele perioden.

 

Tilbage til oversigt
woman sits on brown wooden beach chair