Tilbage til oversigt
29. oktober 2021

Sæsonvirksomheder kan også have pligt til at etablere en whistleblowerordning

En ny whistleblowerlov har set dagens lys, og den kan have stor betydning for mange af GLS-A’s medlemmer. Hvis I ikke allerede har gjort jer tanker om etablering af en whistleblowerordning, så er tiden inde nu. Der er forskel på kravene afhængig af virksomhedens størrelse, målt på antallet af ansatte hen over året.

Sådan tæller man til 50 ansatte

Virksomheder med 50 ansatte bliver efter whistleblowerloven forpligtet til at oprette en intern whistleblowerordning. Men hvordan tæller man til 50 ansatte? Det tager en ny vejledning fra Justitsministeriet stilling til.

Ved opgørelsen af antallet af ansatte medregnes alle ansatte uanset beskæftigelsesgraden, som modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold, herunder fuldtids- og deltidsansatte samt ansatte med tidsbegrænsede ansættelseskontrakter. Vikarer medregnes dog kun til virksomhedens ansatte, hvis vikaren er direkte ansat i virksomheden. Hvis vikaren er ansat i et vikarbureau, medregnes vikaren til vikarbureauets ansatte. Opgørelsen kan foretages på baggrund af de oplysninger om antallet af ansatte, der fremgår af CVR-registret.

Virksomheder med 250 ansatte er efter whistleblowerloven forpligtet til at etablere en intern whistleblowerordning inden 17. december 2021. Virksomheder med 50-249 ansatte er forpligtet til at oprette en intern whistleblowerordning inden 17. december 2023, medmindre virksomheden forinden har 250 ansatte og dermed omfattes af pligten før.

Vejledningen siger, at antallet af ansatte beregnes som et gennemsnit af virksomhedens ansatte i de fire senest forudgående kvartaler beregnet fra den 17. december 2021. Det vil sige, at beregningen sker med baggrund i, hvor mange ansatte der var i virksomheden pr. februar, maj, august og november. Mindre og mellemstore virksomheder, der på grund af deres driftsform har et meget varierende antal medarbejdere over året, bør derfor være særligt opmærksomme på, om de er forpligtede til at etablere en whistleblowerordning, og hvornår forpligtelsen til etablering af en whistleblowerordning eventuelt indtræder.

Som virksomhed skal man foretage en kvartalsvis opgørelse af antallet af ansatte for at fastslå, om man er forpligtet til at oprette en intern whistleblowerordning. Som nævnt indtræder forpligtelsen allerede pr. 17. december 2021, hvis virksomheden har 250 ansatte, hvorimod forpligtelsen for virksomheder med 50 ansatte indtræder pr. 17. december 2023. Men mellemstore virksomheder skal være opmærksomme på, at pligten til at oprette en whistleblowerordning kan træde i kraft før 2023, hvis det gennemsnitlige ansat ansatte f.eks. ved en opgørelse i 3. kvartal 2022 overstiger 249.

Det skal bemærkes, at Justitsministeriets vejledning aktuelt er i offentlig høring, og at der kan forekomme ændringer på baggrund af indkomne høringssvar. GLS-A vil orientere, såfremt vejledningen ændres på dette væsentlige punkt.

Udvidet rådgivning

Vi har udvidet vores rådgivningsdel med uddybende information omkring whistleblowerordninger. Find den udvidet rådgivning her.

Tilbage til oversigt
person holding pencil near laptop computer