Tilbage til oversigt
11. december 2019

Satser for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse i 2020

Skatterådet har taget stilling til, hvilke satser der skal gælde for de mange lønmodtagere, der enten erhvervsmæssigt kører i egen bil og modtager kørselsgodtgørelse eller trækker transport til arbejdspladsen fra. Skatterådet har besluttet, at satserne skal falde lidt i 2020 henset til faldende benzinpriser, og biler der kører længere på literen end tidligere.

Den skattefri befordringsgodtgørelse bliver pr. januar 2020:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2019 3,56 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2020 3,52 kr. pr. km 1,96 kr. pr. km
2020 (kørsel på egen knallert, 45-knallert, scooter og cykel) 0,54 kr. pr. km

Arbejdsgivers pligt til kontrol

Reglerne for udbetaling er uændrede. Dog er det væsentligt at gøre opmærksom på, at SKAT de senere år har haft et øget fokus på, at arbejdsgiveren fører kontrol med medarbejdernes kørselsregnskab.

Arbejdsgiveren skal kontrollere, at alle betingelser for at udbetale skattefri befordringsgodtgørelse er opfyldt, herunder:

  • Kørslens formål
  • Kørslens mål med evt. delmål
  • Dato
  • Antal kørte kilometer
  • Beregning efter satser
  • Kørslen er i medarbejderens eget køretøj

Hvis betingelserne ikke opfyldes, er godtgørelsen skattepligtig A-indkomst. I dette tilfælde kan medarbejderen i stedet have ret til befordringsfradrag. Det er fastslået i Arbejdsretten, at arbejdsgiver kan blive pålagt at betale medarbejderens skatteregning, hvis medarbejderen bliver beskattet af kørepengene på grund af arbejdsgivers manglende kontrol. Dette understreger vigtigheden af, at arbejdsgiveren fører en effektiv kontrol.

 

Kørselsfradraget for medarbejdere, der trækker transport til arbejdspladsen fra, bliver pr. januar 2020:

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2019 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2020 1,96 kr. pr. km 0,98 kr. pr. km

 

 

Tilbage til oversigt