Tilbage til oversigt
23. september 2019

Send medarbejderne på kursus i stedet for at hjemsende i lavsæsonen

Mange virksomheder inden for det grønne område oplever, at der er perioder af året, hvor der ikke er meget at lave. Det betyder, at medarbejderne må afskediges eller hjemsendes for en kortere periode. Måske kan uddannelse af medarbejderne være et alternativ til en afskedigelse eller hjemsendelse. Kompetencefondene betaler tilskud til arbejdsgiveren, hvis man vælger efter- eller videreuddannelse i stedet.

GLS-A og 3F har indgået en aftale, som gør det muligt at hjemsende medarbejdere på grund af vejrlig, såfremt medarbejderen i forbindelse med hjemsendelsen deltager i efteruddannelse. Det kan du læse mere om her.

De overenskomstaftalte kompetencefonde giver tilskud til virksomhederne, når medarbejderne deltager i efter- eller videreuddannelse med løn fra virksomheden. 3F/Dansk Metal – GLS-A kompetencefonden giver et tilskud på kr. 75 pr. time, når medarbejderen er på uddannelse. Oven i dette er det typisk muligt at få løntabsgodtgørelse fra staten i form af VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelsen udgør i 2019 kr. 117,70 pr. time. Samlet giver det et tilskud på kr. 192,70 pr. time. Arbejdsgiveren skal betale medarbejderen sædvanlig løn (dog højst kr. 190 pr. time) samt feriepenge, søgnehelligdags-fridagsgodtgørelse og pensionsbidrag. Kompetencefonden betaler også det statsligt fastsatte gebyr for deltagelse i AMU-kurser, der udgør mellem 122-182 kr. pr. dag.

Du kan læse mere om tilskudsmulighederne her eller ringe på telefon 87 40 34 00 for at høre nærmere.

Tilbage til oversigt