Tilbage til oversigt
20. juni 2019

Sø- og Handelsretten opretholder mangeårig praksis vedrørende 120-dages reglen.

120-dages reglen indebærer at en funktionær kan opsiges med én måneds varsel, såfremt funktionæren har været syg i 120 dage indenfor 12 måneder. Reglen skal dog være indskrevet i funktionærens kontrakt og afskedigelsen skal ske i umiddelbar nærhed af at de 120 dage er nået. Reglen gælder uanset hvor længe funktionæren har været ansat, hvis det er aftalt at reglen gælder i ansættelsesforholdet

En 70-årig praksis indebærer at søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage tæller med i opgørelsen af de 120 dage, såfremt der er fuldtidssygdom på begge sider af de arbejdsfrie dage. Den nyligt afsagte dom fra Sø- og Handelsretten bekræfter denne praksis.

 

Hvad gælder så for deltidssygemeldte?

For deltidssygemeldte er det kun det faktiske fravær, der indgår i optællingen af 120 dage. Her tæller søn- og helligdage samt andre arbejdsfrie dage ikke med i opgørelsen.

 

Graviditetsbetinget sygdom og sygdom i forbindelse med handicap

Før en opsigelse i henhold til 120-dages-reglen overvejes bør det klarlægges, om sygdommen udgør et handicap og om nogle sygedage har baggrund i graviditetsbetinget sygdom. Er der tale om graviditetsbetinget sygdom, kan sygdommen ikke indgå i opgørelsen af de 120 dage. Hvis der er tale om sygdom i forbindelse med et handicap kan opsigelsen være i strid med forskelsbehandlingsloven. En opsigelse i strid med forskelsbehandlings- eller ligebehandlingsloven vil kunne udløse store godtgørelseskrav på 6-12 måneders løn.

 

Anvendelse af 120 dages reglen

  • Reglen skal være aftalt i funktionærens ansættelseskontrakt
  • Medarbejderen har fået løn under sygdom i 120 dage inden for en periode på 12 måneder
  • Medarbejderen er stadig sygemeldt på opsigelsestidspunktet
  • Afskedigelsen sker umiddelbart efter de 120 dage er udløbet. I praksis betyder det at opsigelsen skal ske mellem den 121. og den 128. sygedag

 

GLS-A anbefaler, at du altid tager kontakt til os forud for, at du afskediger en medarbejder i henhold til 120-dages reglen. Vi kan både hjælpe med optælling af sygedage samt vurdere hvilke risici der er forbundet med en opsigelse. GLS-A’s sekretariat kan kontaktes på 8740 3400.

Tilbage til oversigt