Tilbage til oversigt
30. september 2021

Udenlandske medarbejdere kan snart ansøge om udbetaling af indefrosne feriemidler

I forbindelse med at den nye ferielov trådte i kraft 1. september 2020, blev feriepenge optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefrosset i Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler. Det omfattede også udenlandske medarbejdere, som arbejdede i Danmark i perioden.

Mange af de udenlandske medarbejdere er rejst hjem og har taget fast ophold i deres hjemland. De udenlandske medarbejdere kan nu snart ansøge om udbetaling af de indfrosne feriemidler.

Fonden har oplyst, at det vil blive muligt at ansøge om udbetaling fra oktober eller november 2021. Den præcise dato er ikke fastlagt endnu, men GLS-A vil informere nærmere herom, når datoen foreligger.

Myndighederne vil forbindelse hermed lægge informationer på både www.virk.dk, www.borger.dk og www.LifeinDenmark.dk om, hvordan der kan ansøges, samt om hvilken dokumentation, der skal vedlægges mv.

Ifølge loven skal den udenlandske lønmodtager opfylde to krav for at få udbetalt feriemidlerne:

  • lønmodtageren skal have forladt det danske arbejdsmarked og
  • lønmodtageren skal have taget varigt ophold i udlandet (mindst 6 måneder)

Feriepengene kan således udbetales efter ansøgning, såfremt den udenlandske lønmodtager kan fremlægge tilstrækkelig dokumentation for, at vedkommende har forladt det danske arbejdsmarked og har været bosiddende i udlandet i mindst 6 på hinanden følgende måneder siden ansættelsesforholdets ophør.

Det betyder, at en udenlandsk lønmodtager, der har arbejdet i Danmark, f.eks. i maj – juli 2020, skal kunne dokumentere, at denne efterfølgende har forladt det danske arbejdsmarked og har haft bopæl i udlandet i mindst 6 måneder.

En lønmodtager, der er bosiddende i udlandet, men som fortsat arbejder i Danmark, vil derfor ikke kunne få sine tilgodehavende feriemidler udbetalt efter denne regel. Det kræver, at lønmodtageren forlader det danske arbejdsmarked.

Tilbage til oversigt
green plant in clear glass vase