Tilbage til oversigt
24. august 2021

Virksomheder skal indføre whistleblowerordninger

Folketinget har vedtaget en lov, som gennemfører et EU-direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Efter loven vil det også være muligt at indberette alvorlige overtrædelser af dansk ret, EU-retten samt andre alvorlige forhold.

Virksomheder og koncerner med flere end 249 ansatte skal etablere en intern whistleblowerordning senest den 17. december 2021. Virksomheder med mellem 50 og 249 ansatte har frist til 17. december 2023. Ansatte i mindre virksomheder, som ikke er forpligtede til at etablere en whistleblowerordning, kan foretage indberetning til en whistleblowerordning, som etableres i Datatilsynet.

Læs mere på GLS-A’s rådgivningssider eller kontakt sekretariatet for rådgivning. Vi træffes dagligt på telefon 87 40 34 00 eller info@gls-a.dk.

Tilbage til oversigt
selective-photography of stop signage