Tilbage til oversigt
24. marts 2020

Fleksible opkvalificeringsforløb giver alternativ til afskedigelse under Coronakrisen

Virksomheder der er berørt af aktivitetsnedgang kan med online kursusforløb fastholde en opkvalificeret medarbejderstab og få dækket deres løntab gennem VEU godtgørelse, SVU og kompetencefonde. Benytter virksomheden sig af lønkompensationsordningen fra staten, kan denne fastholdes under kursusforløb.

dexahecimal

Den Grønne Konsulenttjeneste som GLS-A, 3F, HK og Dansk Metal står bag, har sammen med VUC og Tietgenskolen udviklet et udvalg af online kurser specifikt rettet mod de enkelte branchegrene indenfor det grønne område. Det betyder at der fx er kurser i Excel for administrative medarbejdere og Lean kurser for produktionsmedarbejderen. Samtidig er der online kurser i grundlæggende IT, som er et stort behov i en branche med øget automatisering.

Der er derfor kurser fra 1 dag til 30 dage, som alle er løntabsdækkede via midler fra VEU, SVU og kompetencefondene mellem GLS-A og HK, 3F og Dansk Metal. Kursusgebyret dækkes også af kompetencefondene. Benytter virksomheden sig af lønkompensationsordningen fra staten, kan denne ordning fastholdes under kursusaktiviteten. I dette tilfælde dækker kompetencefonden AMU-kursusgebyret.

Lotte Julin Bock fra Den Grønne Konsulenttjeneste udtaler:

”Indenfor det grønne område er der behov for fleksible løsninger der tilgodeser de mange fagområder og deres individuelle behov for opkvalificering. Samtidig er der så stor forskel på virksomhedernes produktion, at kursernes placering og længde er afgørende. Derfor har vi valgt at udbyde en pallette af onlinekurser til branchen, som rummer kurser lige fra ordblinde undervisning, dansk for udlændinge til Lean og Excel kurser”

Kst. Adm. Direktør Gartneriet PKM Anett Madsen udtaler:

”På Gartneriet PKM har vi rigtig mange gode og loyale medarbejdere som kæmper for deres arbejdsplads, men de er selvfølgelig også dybt bekymrede over den alvorlige situation vi befinder os i lige nu med Corona-krisen. Vi ved hvor vigtigt der er at kunne fastholde vores dygtige medarbejdere, som alle har stor ekspertise indenfor deres fagområder, og det vil sætte os meget tilbage hvis vi – når krisen er ovre – skal oplære en masse nye medarbejdere. Kan vi fastholde vores dygtige medarbejder ved at sende dem på opkvalificeringskurser i stedet for at måtte afskedige dem, vil det være den mest optimale løsning, og give vores medarbejde tryghed for at de kan fastholde deres arbejde.”

 

Tilbage til oversigt