Tilbage til oversigt
29. maj 2020

Mulighed for midlertidig opsigelse uden varsel som følge af force majeure ophører 5. juni

Siden coronaudbruddet tog fart i starten af marts, har det været muligt at afskedige medarbejdere midlertidigt uden varsel på grund af manglende arbejde, hvis virksomhederne oplevede pludselige afsætnings- eller leveringsvanskeligheder eller måtte indstille driften efter myndighedspåbud.

Genåbningen mod mere normale forhold er nu i fuld gang i Danmark og resten af Europa. Det er derfor ikke længere relevant at betragte påvirkning af driftsmæssige forhold i virksomhederne som force majeure. Efter aftale med 3F ophører muligheden for at opsige/hjemsende efter aftalen af 26. februar derfor pr. 5. juni 2020.

Medarbejdere, som tidligere er blevet opsagt/hjemsendt i henhold til aftalen, skal genansættes i takt med at situationen normaliseres.

GLS-A og 3F har aftalt fortsat at følge coronaudviklingen og holde en tæt dialog således, at der løbende kan iværksættes de nødvendige tiltag og foranstaltninger. Derfor er det også aftalt, at muligheden for hjemsendelse/afskedigelse uden varsel som følge af force majeure kan genoptages, hvis en eventuel anden fase af coronaudbruddet skulle gøre dette nødvendigt.

Yderligere oplysninger og rådgivning kan fås ved henvendelse til sekretariatet.

Tilbage til oversigt