Tilbage til oversigt
17. juni 2021

Corona og sommerferie

De kommende måneder er ferietid, og i forhold til sidste sommer er der stigende optimisme at spore rundt omkring i de store turistlande i takt med, at flere lande og regioner har fået mere eller mindre styr på coronasituationen, ligesom vaccinationsplaner udrulles i hele verden.

Som led i de forskellige genåbningsaftaler i løbet af foråret er Udenrigsministeriets rejsevejledninger lempet og tilpasset udviklingen verden over. Det betyder at medarbejdere i år har større mulighed for at tage på ferie i udlandet om end rejse til mange områder stadig frarådes. Da der alene er tale om vejledninger, og da medarbejdere selv disponerer over deres ferietid, er der ikke noget, der forhindrer ferieafholdelse i strid med de gældende rejsevejledninger. I det følgende vil vi derfor gennemgå reglerne og de forholdsregler man med fordel kan tage som arbejdsgiver.

Opdeling i gule, orange og røde lande
Verdens lande og regioner opdeles i gule, orange og røde områder på baggrund af en generel objektiv risikovurdering med forskellige men ensrettede krav til restriktioner, krav om test, isolation osv. ved hjemrejsen herfra:

Ved rejse til gule områder opfordres man til at udvise forsigtighed. Til de orange områder frarådes alle ikke-nødvendige rejser, mens alle rejser til røde lande frarådes.

Personer, der rejser til Danmark fra gule lande, er ikke omfattet af et krav om isolation. Medmindre man konkret er undtaget, skal der dog foretages en test senest 24 timer efter indrejse.

Personer, der rejser til Danmark fra orange og røde lande, er som udgangspunkt omfattet af et krav om at gå i isolation i 10 dage straks efter indrejsen til Danmark uanset om man er testet negativ ved indrejsen. Isolationen kan dog afkortes når der foreligger en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejsen. Dagene tælles fra og med første dag efter indrejsedagen.

Personer, der er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet og har fast bopæl i Danmark er undtaget fra kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark fra orange lande. Ved indrejse fra røde lande gælder et isolationskrav selvom man er færdigvaccineret og/eller tidligere smittet.

Derudover gælder en række andre undtagelser fra kravene om test og isolation, bl.a. for børn under 15 år, gravide og ammende, som rejser sammen med deres vaccinerede samlever m. fl.

Hvis rejsevejledningen for området ændres fra gul til orange under ferien, anbefaler Udenrigsministeriet, at man bliver i landet/regionen, indtil ferien er slut. Hvis ferien på destinationen ikke overstiger 15 dage, er man ikke omfattet af krav om isolation. Hvis rejsevejledningen for området ændres til rød under ferien, vil man være underlagt kravene om test og isolation ved indrejse til Danmark.

Hvis en medarbejder rejser på ferie til et gult land
Eftersom der ikke gælder et krav om isolation ved hjemrejsen, kan man som arbejdsgiver ikke nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft efter hjemkomsten. Hvis medarbejderen testes positiv ved indrejsen har vedkommende ret til løn, løn under sygdom eller sygedagpenge efter de almindelige regler uanset om vedkommende har symptomer på Covid-19 eller ej. Læs mere her. Sygefraværet og efterfølgende isolation kan som udgangspunkt ikke betragtes som selvforskyldt.

Hvis en medarbejder rejser på ferie til et orange eller rødt land
Eftersom der som udgangspunkt gælder et krav om isolation ved hjemrejsen, kan man som arbejdsgiver nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft i op til 10 dage efter medarbejderens hjemkomst. Dog kan isolationen brydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter indrejse til Danmark.

Med mindre medarbejderen konkret er undtaget fra kravet om isolation og kan møde, vil de op til 10 dages isolation være uden løn. Det kan dog aftales, at medarbejderen arbejder hjemmefra. Alternativt at medarbejderen afvikler yderligere ferie, feriefridage eller afspadsering. Hvis isolationen brydes ved en negativ PCR-test taget tidligst på fjerdedagen efter hjemrejsen, kan man som arbejdsgiver som udgangspunkt ikke nægte at modtage medarbejderens arbejdskraft herefter.

Hvis medarbejderen bliver smittet med COVID-19 under en ferierejse til et orange eller rødt land, vil det efterfølgende sygefravær og isolation som udgangspunkt kunne betragtes som selvforskyldt. Medarbejderen har derfor ikke krav på nogen betaling.

Information til medarbejderne
GLS-A anbefaler, at man som arbejdsgiver orienterer sine medarbejdere om de gældende retningslinjer for private rejser til udlandet, konsekvenserne af at rejse i strid med de gældende rejsevejledninger og retningslinjer og de mulige ansættelsesretlige konsekvenser. Du kan finde en skabelon her.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger opdateres og offentliggøres ugentligt. Find de aktuelle rejsevejledninger her, og læs mere om kategoriseringen af lande og få et overblik over de forskellige regler her. Generel information i forbindelse med udlandsrejser kan findes her.

Bemærk at rejsevejledninger, krav til test og isolation mv. kan ændre sig med kort varsel, og vi opfordrer derfor medlemmer til at holde sig opdateret med de til enhver tid gældende regler.

Tilbage til oversigt
woman sits on brown wooden beach chair