Tilbage til oversigt
16. juni 2021

Ferie og sygdom

Sommerferien står for døren, og for mange medarbejdere har ferien været planlagt i månedsvis. Men hvad sker der egentlig, hvis en medarbejder bliver syg i forbindelse med planlagt ferie?

Bliver medarbejderen syg inden ferien påbegyndes har medarbejdere ikke pligt til at påbegynde ferien, da sygdom er en feriehindring. Ferien begynder ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag, og forudsat at medarbejderen har sygemeldt sig efter virksomhedens sædvanligt gældende retningslinjer inden da, skal ferien ikke påbegyndes. Medarbejderen har i stedet ret til erstatningsferie, der som udgangspunkt afholdes på et senere tidspunkt i ferieafholdelsesperioden.

Bliver en medarbejder syg under ferien har medarbejderen ret til erstatningsferie fra den 6. sygedag. De første 5 sygedage pr. ferieår er såkaldte karensdage, som medarbejderen selv bærer risikoen for. Dette gælder dog kun såfremt medarbejderen er ansat hele ferieåret og optjener ret til 25 dages betalt ferie hos arbejdsgiveren. Er dette ikke tilfældet, f.eks. hvis medarbejderen tiltræder eller fratræder i løbet af ferieåret, skal medarbejderens karensdage beregnes forholdsmæssigt.

For at få ret til erstatningsferie skal medarbejderen sygemelde sig i overensstemmelse med virksomhedens sædvanligt gældende retningslinjer på første sygedag. Karensdagene og den efterfølgende ret til erstatningsferie begynder først af løbe fra det tidspunkt, medarbejderen sygemelder sig.

Arbejdsgiver kan desuden kræve, at medarbejderen for egen regning fremlægger lægelig dokumentation for sygefraværet. Typisk i form af en friattest. Dette gælder uanset om medarbejderen bliver syg i Danmark eller udlandet.

Når medarbejderen bliver rask igen

Bliver medarbejderen rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal medarbejderen som udgangspunkt møde på arbejde. Medarbejderen har dog ret til at afholde den resterende del af den planlagte ferie. I forbindelse med raskmelding skal medarbejderen oplyse arbejdsgiver om, hvorvidt vedkommende møder på arbejde, eller om den resterende del af ferien afholdes som planlagt. Afholdt ferie erstattes selvfølgelig ikke.

Betaling under sygdom

Uanset om medarbejderen bliver syg før eller under ferien, har medarbejderen ret til den betaling, medarbejderen normalt ville have ret til under sygdom. Dog med undtagelse af eventuelle karensdage, hvor medarbejderen modtager sin sædvanlige feriebetaling.

Læs mere om sygdom som feriehindring her, eller kontakt GLS-A.

Tilbage til oversigt
white fur textile on red and white textile