Ferieafholdelse og feriehindring i form af sygdom

Medarbejderens egen sygdom er en feriehindring, som forhindrer medarbejderen i at holde ferie. Alt efter om ferien er påbegyndt eller…

Medarbejderens egen sygdom er en feriehindring, som forhindrer medarbejderen i at holde ferie. Alt efter om ferien er påbegyndt eller ej, kan medarbejderen efter omstændighederne have ret til erstatningsferie. Læs mere herunder.
Sygdom før ferien
Sygdom er en feriehindring. En medarbejder har derfor ikke pligt til at afholde ferien, hvis medarbejderen er syg, inden ferien begynder. Ferien anses for at begynde ved medarbejderens sædvanlige arbejdstids begyndelse den første feriedag. Medarbejderen skal sygemelde sig overfor arbejdsgiver efter virksomhedens sædvanligt gældende regler, og får herefter ret til erstatningsferie.