Tilbage til oversigt
27. august 2020

Forlængelse af mulighed for sygedagpenge til fraværsmeldte medarbejdere

Et flertal i Folketinget er i dag blevet enige om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19. Ordningen er forlænget frem til den 31. december 2020.

For at medarbejderen kan fraværsmeldes fra arbejdet kræves det fortsat, at medarbejderens egen læge konkret har taget stilling til, at medarbejderen er i særlig risiko for et alvorligt sygeforløb ved smitte med covid-19. Derudover skal arbejdsgiveren skriftligt erklære, at medarbejderen fritages fra sin arbejdsforpligtelse i virksomheden, fordi det ikke er muligt at indrette arbejdspladsen forsvarligt eller ændre i medarbejderens arbejdsopgaver, så arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsen anbefaleringer for personer, der er i øget risiko for et alvorligt sygeforløb ved smitte med covid-19.

Vi har tidligere skrevet om muligheden for sygedagpenge til medarbejdere i særlig risiko for alvorlige sygeforløb, herunder de betingelser, som skal opfyldes af medarbejder og arbejdsgiver. Se nærmere på følgende link 

Tilbage til oversigt
coronavirus