Tilbage til oversigt
21. januar 2021

G-dage suspenderet ved hjemsendelse og arbejdsfordeling

Folketinget har vedtaget en lovændring, således at arbejdsgiverens forpligtelse til at betale dagpengegodgørelse (G-dage) ved de 2 første ledighedsdage er suspenderet ved hjemsendelse og arbejdsfordeling i perioden 19. januar til 18. marts 2021.

Ved hjemsendelse forstås, at arbejdsgiver i henhold til overenskomst ”suspenderer” ansættelsesforholdet med lønfrigørende virkning og uden overholdelse af medarbejderens sædvanlige opsigelsesvarsel. Hjemsendelse kræver således hjemmel i den enkelte overenskomst.

Forpligtelsen er endvidere suspenderet ved iværksættelsen af en arbejdsfordeling, som arbejdsgiveren beslutter jf. de gældende regler herfor.

Tilbage til oversigt
man writing on paper