Tilbage til oversigt
18. december 2019

GLS-A Barseludligning bliver billigere og bedre i 2020

GLS-A Barseludligning sætter bidraget ned. Det betyder, at medlemsvirksomhederne skal betale mindre til barselsudligning. Bidraget for 2020 nedsættes til 1,4 promille af lønsummen eller kr. 520 pr. fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. I 2019 var bidraget 1,7 promille eller kr. 630 pr. fuldtidsbeskæftiget.

Fra 1. januar 2020 sætter GLS-A Barseludligning den maksimale refusionssats op fra kr. 190 til kr. 195 pr. time. Det betyder højere refusion til GLS-A’s medlemsvirksomheder, når de lidt højere lønnede medarbejdere er fraværende på grund af graviditet og barsel. For medarbejdere, som hen over årsskiftet er midt i et barselsfravær, beregner vi automatisk den højere refusion for barselsfravær efter 1. januar 2020.

GLS-A Barseludligning yder refusion til arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere med mindst 9 måneders ansættelse inden for de sidste 24 måneder, som modtager løn under barsel.

Der gives refusion for følgende perioder:

  • Mor 4 ugers graviditetsorlov
  • Mor 14 ugers barselsorlov
  • Far 2 ugers fædreorlov
  • Mor og far 5 ugers forældreorlov til både mor og far samt 3 uger som forældrene kan dele mellem sig

Refusionen beregnes på grundlag af summen af løn, feriepenge, fritvalgskonto, søgnehelligdags-fridagskonto samt pensionsbidrag, dog maksimalt kr. 195 pr. time.

Information om GLS-A Barseludligning og ansøgningsskema kan findes her

Tilbage til oversigt