Tilbage til oversigt
5. december 2022

Nyheder fra GLS-A Barseludligning

Bestyrelsen for GLS-A Barseludligning har besluttet at ændre refusionsreglerne for medarbejdere, som ikke er omfattet af kollektiv overenskomst. Fremover yder barselsudligningsordningen refusion for graviditetsorlov (4 uger før forventet fødsel) samt 2 uger efter fødslen til mor. 2 ugers fædreorlov til far og 28 ugers forældreorlov, hvoraf 9 uger er reserveret til hhv. mor og far. Formålet med ændringen er at følge ligedelingen af barselsorlov, som Folketinget har vedtaget ved lov. Ændringen træder i kraft for fødsler, der finder sted fra 1. december 2022 eller senere.

Med virkning fra 1. januar 2023 forhøjes den maksimale refusionssats til kr. 209,00 pr. time, svarende til en stigning på kr. 5,00.

Antallet af ansøgninger til GLS-A Barseludligning har været stigende i 2022. Derfor er det nødvendigt at foretage en regulering af det bidrag, som medlemmerne betaler. Bidraget for 2023 er fastsat til 0,22% af lønsummen eller 830 kr. pr. medarbejder, hvilket stadig er et lavt niveau sammenlignet med Barsel.dk.

Tilbage til oversigt